PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació de nou Text Refós de la Modificació puntual del PGM al sector de Can Calopa. (Exp. núm. 83007/08).

Resultat: Aprovat

20 vots a favor
3 abstencions

Àmbit: TerritoriEscolta-ho