PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació de reducció econòmica del servei de conservació i manteniment dels parcs i jardins públics de Sant Cugat del Vallès. (Exp. núm. 107/10).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho