PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’avanç de Pla Especial per a la implantació d’una EBAR a l’àmbit de Can Borrull. (Exp. núm. 82005/11).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho