PLENS

Detall punt del ple

Proposta de correcció d’errada material de la modificació puntual de la normativa del Pla General Metropolità per a afavorir la implantació de l’ús comercial al municipi de Sant Cugat del Vallès. (Exp. núm. 83002/09).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho