PLENS

Detall punt del ple

Proposta de formació de sobrant de vial al Ps. de Sant Magí, núm. 10. (Exp. UA92/11/05).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho