PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació definitiva de cessió d’ús de terreny municipal a favor de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. (Exp. núm. UA92/08/04).

Resultat: Aprovat

19 vots a favor
6 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho