PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana de l’illa compresa pel carrer Cerdanya, carrer Vic, avinguda Graells i carrer Vallespir al sector de Sant Mamet. (Expedient núm. 81001/12).

Resultat: Aprovat

19 vots a favor i 6 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho