PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit del carrer Mar de la Xina per la connexió viària entre el carrer Oceà Glacial i l’Avinguda de Canada. (Expedient núm. 83004/10).

Resultat: Aprovat

24 vots a favor

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho