PLENS

Detall punt del ple

Proposta de constitució “Associació àmbit B-30”, aprovació estatuts i adhesió municipal.

Resultat: Aprovat

20 vots a favor i 4 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho