PLENS

Detall punt del ple

Proposta de resolució d’al·legacions formulades i acord definitiu de modificació i aprovació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2013

Resultat: Aprovat

Totes les al·legacions, tret la 21, amb 17 vots a favor i 8 abstencions.

Àmbit: ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓEscolta-ho