PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes dels Plens de data 17 de novembre de 2014 (extraordinària i ordinària)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESPATX D’OFICIEscolta-ho