PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l’informe 20/2014 emès per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu als saldos de dubtós cobrament corresponents al 31 de desembre del 2011, en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants.

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: ECONOMIA, EMPRESA, OCUPACIÓ I COMERÇEscolta-ho