PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte del Decret d’Alcaldia de nomenament com a Tresorera accidental d’una funcionària interina, tècnica superior d’administració especial, adscrita a la Tresoreria municipal.

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: GOVERNACIÓ, SEGURETAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANAEscolta-ho