PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació d’expedient per a l’adjudicació per procediment obert de la concessió per l’ús privatiu i explotació agropecuària de la finca de Can Monmany de Valldoreix (Exp. núm. 20/2016).

Resultat: Aprovat

17 a favor, 5 abstencions i 3 en contra

Àmbit: ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANAEscolta-ho