PLENS

Detall punt del ple

Moció institucional de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès de suport a l’empresa Delphi Diesel Systems i a tots els seus treballadors i treballadores.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: MOCIONS INSTITUCIONALSEscolta-ho