PLENS

Detall punt del ple

Moció institucional de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès instant a la revisió del vigent Pla d’Equipaments.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: MOCIONS INSTITUCIONALSEscolta-ho