PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació de l'aprovació del 1r expedient de modificació per suplement de crèdit del pressupost 2017 de l'Organisme Autònom municipal Centre Cultural de Sant Cugat

Resultat: Aprovat

Abstenció CS i en contra el PP. Resta a favor

Àmbit: ECONOMIA I HISENDA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho