PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de diversos decrets d’Alcaldia relatius a delegacions de competències de l’alcaldessa.

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESPATX D’OFICI

Presentat per: Equip de governEscolta-ho