PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del Patronat Municipal d'Educació, de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC) i de l'IGEPESI

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Despatx d'ofici

Presentat per: Equip de governEscolta-ho