PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels informes de control financer de la intervenció general, corresponents a la contractació menor i la despesa de personal del primer trimestre de 2019

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de governEscolta-ho