PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’acord de resolució de sol·licitud de compatibilitat amb una segona activitat pública de personal funcionari de carrera. (Exp. 38854/2020)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Recursos Humans

Presentat per: Equip de governEscolta-ho