PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès del Pla Anual de Control Financer corresponent a l’exercici 2021, elaborat per la Intervenció General. (Exp. 40216/20)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de governEscolta-ho