PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès corresponent a l’exercici 2019. (Exp. 22227/2020)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de governEscolta-ho