PLENS

Detall punt del ple

Dictamen per la ratificació de la Resolució d’Alcaldia núm. 3190/2020, de 19/10/2020, de designa de defensa lletrada en el recurs contenciós administratiu núm. 248/2020 – Exp. núm. 29834/2020 – Josel SLU – Aprovació definitiva MPPGM Parc Habitatge Protegit de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 29834/2020)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Desenvolupament Urbà i Habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho