PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació del Decret d’alcaldia núm. 3110/2020, de 13.10.2020, sobre constitució del Consell de Ciutat i designació dels seus membres pel tràmit d’urgència, davant la situació de pandèmia derivada de la SARS-COV-2, causant de la malaltia COVID-19. (Exp. 22097/2020)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Bon Govern, Transparència i Participació

Presentat per: Equip de governEscolta-ho