PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació del Decret d’alcaldia núm. 3532/2020, sobre la composició definitiva del Consell de Ciutat i designació dels membres del Consell de Ciutat en representació de les associacions inscrites al Registre municipal d’entitats; substitució d’un vocal. (Exp. 22097/2020)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Bon Govern, Transparència i Participació

Presentat per: Equip de governEscolta-ho