PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació de la resolució d’alcaldia núm. 3754/2020, sobre la composició definitiva del Consell de Ciutat i designació de membres del Consell de Ciutat en representació del Consell de Cultura i Consells de Joves 13/16; baixa i substitució de vocals. (Exp. 22097/2020)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Bon Govern, Transparència i Participació

Presentat per: Equip de governEscolta-ho