PLENS

Detall punt del ple

Ratificació davant el Ple municipal de la liquidació aprovada mitjançant Decret d'Alcaldia núm. DEC3950/2021 relativa a un contracte per l'adquisició de tres vehicles policials en la modalitat d'arrendament amb opció de compra (exp. 23176/2018 - 41/2014)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de governEscolta-ho