PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l'informe de control financer de la Intervenció general, de la bestreta de caixa fixa de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI), corresponent al primer i segon trimestre de l'any 2021. (Exp. 33801/21)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de governEscolta-ho