PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l'informe de control financer de la Intervenció General, dels contractes menors del Patronat Municipal d'Educació (PME), corresponents al primer semestre de l'any 2021. (Exp. 40471/2021)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de governEscolta-ho