PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l'informe de control financer de la Intervenció general, dels contractes menors de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI), corresponents al primer semestre de l'any 2021. (Exp. 40473/2021)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de governEscolta-ho