PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació d'expedient de contractació per a l'adjudicació, per procediment obert, del servei de manteniment preventiu, conductiu i correctiu de les instal·lacions de calefacció i climatització dels edificis municipals de l'Ajuntament de Sant Cugat. (Exp. 39470/2021)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Serveis Urbans, Mobilitat i Transport

Presentat per: Equip de governEscolta-ho