PLENS

Detall punt del ple

Proposta de resolució del recurs reposició, de data 02/06/2020, presentat per la societat EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U., amb motiu a la desestimació del restabliment econòmic-financer de diversos contractes dels quals n'és empresa concessionària. (Exp. 22941/2018)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Serveis Urbans, Mobilitat i Transport

Presentat per: Equip de governEscolta-ho