PLENS

Detall punt del ple

Desistiment envers la formulació i tramitació municipal de la modificació puntual del Pla general metropolità als àmbits del Pla del Vinyet, Can Cortès B i carrer Pahissa número 14, de Sant Cugat del Vallès. (Expedient núm. 83004/18 - Exp. 7429/2018)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Desenvolupament Urbà i Habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho