PLENS

Detall punt del ple

Adquisició onerosa i directa de la finca anomenada Torre Negra i terrenys pertanyents a la finca matriu que conformen les finques registrals 63564 i 6385. (Exp. 36958/2020)

Resultat: Aprovat

Cs s'absté.

Àmbit: Desenvolupament Urbà i Habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho