PLENS

Detall punt del ple

Ratificació del Decret d'alcaldia número DEC/4143/2021, de data 12/11/201, d'inadmissió a tràmit per extemporani, del recurs interposat per l'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura (ADENC) contra l'acord de Ple de data 19/07/2021, de l'aprovació inicial del projecte bàsic i executiu del nou edifici destinat a La Mirada (Exp. 1527/2019)

Resultat: Aprovat

Junts i la regidora no adscrita s'abstenen.

Àmbit: Desenvolupament Urbà i Habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho