PLENS

Detall punt del ple

Moció dels grups municipal de CiU i ERC instant a la modificació de la Llei d'hisendes locals per tal que les famílies monoparentals i les de múltiples puguin ser objecte de bonificacions de l'IBI.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Mocions de grups municipals

Presentat per: CiU i ERCEscolta-ho