PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació dels Plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació municipal.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Economia i organització

Presentat per: Equip de governEscolta-ho