PLENS

Detall punt del ple

Proposta de modificació de membres de la Comissió Informativa de Territori, Medi Ambient i Mobilitat.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Votació per assentiment

Àmbit: TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITAT