PLENS

Detall punt del ple

Proposta de constitució de la Comissió redactora de l'Ordenança municipal per regular locals on s'exerceix la prostitució. (Expedient núm. UP00/11/02).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITATEscolta-ho