PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació del text refós del Pla Especial d'Ordenació i tipus d'equipament a la parcel·la ubicada al carrer Villà, xamfrà carrer Chopin. (Expedient núm. 82003/06).

Resultat: Aprovat per unanimitat

25 vots a favor

Àmbit: TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITATEscolta-ho