PLENS

Detall punt del ple

Proposta de modificació de nomenament de representants municipals en la Comissió de Delimitació per a la fitació de l'àmbit territorial de l'EMD de Valldoreix dins del terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

Resultat: Aprovat per unanimitat

25 vots a favor

Àmbit: TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITATEscolta-ho