PLENS

Detall punt del ple

Moció del grup municipal PSC (PSC-PM) per l’estabilitat econòmica dels ajuntaments catalans.

Resultat: Aprovat

Esmenes de CiU
18 vots a favor text expositiu
a) 20 vots a favor
e) 17 vots a favor

Àmbit: MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALSEscolta-ho