PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació suspensió de llicències a l’àmbit del Vial d’Enllaç. (Exp. núm. 83001/12).

Resultat: Aprovat

24 vots a favor

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho