PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació inicial modificació puntual del Pla General a l’àmbit del carrer Mar de la Xina. (Exp. núm. 83004/10).

Resultat: Aprovat

18 a favor
6 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho