PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’acceptació renúncia de Promusa envers compra-venda de finca municipal situada al carrer de la Creu núm. 1. (Exp. núm. UA94/07/04).

Resultat: Retirat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITAT