PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi. (Exp. núm. T217/2012-2933).

Resultat: Aprovat

24 vots a favor

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho