PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de credencial i presa de possessió de nou regidor.

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: DESPATX INSTITUCIONALEscolta-ho