PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple de data 22 de gener de 2018

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESPATX D'OFICI

Presentat per: Equip de govern