PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels informes del tresorer de l’Ajuntament i dels responsables financers de PROMUSA i EPEL CUGAT.CAT pel quart trimestre de 2017 relatiu al compliment de la Llei 15/2010 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat.

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: URBANISME, ECONOMIA I HISENDA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho